Netwerk voor innovaties in de landbouw

Netwerk voor innovaties in de landbouw

Welkom bij Innovatie Netwerk Landbouw. Waar provincies, bedrijfsleven en brancheorganisaties samen werken aan het versnellen van een emissiearme veehouderij. Voor een positief en duurzaam verdienmodel voor boeren. Met oog voor natuur, bodem en waterkwaliteit.

Op deze site ontdek je onze praktijkpilots, kom je via ons loket in contact met de experts van de thematafels en bezoek je onze bijeenkomsten. Samen naar een emissiearme veeteelt!

Praktijkpilots Thematafels

Evenementen

Praktijkvoorbeelden

Afbeelding
ECO Air Care
Pluimvee
Afbeelding
kalveren
Afbeelding
Koeien van Poppel