Thematafels

Financiën

Financiën

Binnen de thematafel Financiële Vraagstukken worden de financiële voorwaarden gecreëerd voor een succesvolle opstart van pilotprojecten die innovaties ten behoeve van emissiearme landbouw helpen ve

Juridisch

Juridisch

Aan de juridische thematafel helpen we om tot doorbraken te komen in juridische vraagstukken.

Monomestvergisting en mestverwaarding

Monomestvergisting en mestverwaarding

Monomestvergisting en mestverwaarding zet zich in voor onveranderd op zoek naar de beste oplossingen voor zowel grote veehouders als voor hubs/coöperaties van kleinere boeren.

Sensoren, datasystemem & protocollen

Sensoren, datasystemen & protocollen

Op de Tafel sensoren, datasystemen en protocollen speelt veel op nationaal (Taakgroep Sensoren) en regionaal niveau (veel sensorprojecten en -programma’s).

Doelsturing en bodem

Doelsturing en bodem

De provincies en sectoren hebben gezamenlijk tot doel om versnelling in de verduurzaming van de agrarische sector te bereiken.