Financiën

Binnen de thematafel Financiële Vraagstukken worden de financiële voorwaarden gecreëerd voor een succesvolle opstart van pilotprojecten die innovaties ten behoeve van emissiearme landbouw helpen versnellen. De hoofddoelstellingen van deze tafel zijn de financiering van de pilots mogelijk maken door enerzijds het inventariseren en ontsluiten van bestaande financieringsbronnen en anderzijds de financiering van grootschalige uitrol mogelijk maken (in gebiedsprocessen) door nieuw te organiseren fondsen en subsidies op provinciaal- en nationaal niveau.

Financiën

Doelen

  1. We maken toekomstige projectplannen voor innovaties sneller beter (SMART) zodat ze succesvol aansluiten op bestaande financieringsmogelijkheden (A- en B-projecten), maar ook door verschillende standaard financieringsmodellen te ontwikkelen passend bij nieuwe pilots (gewogen aanpak: C-projecten, projecten nieuw aangesloten provincies en geïdentificeerde projecten INL).
  2. We borgen of openen voor boeren of collectieven in gebiedsprocessen de toegang tot nieuwe financieringsbronnen en de randvoorwaarden hiervoor te identificeren (of zo mogelijk op te sturen) waaronder deze kunnen worden benut.
  3. We helpen businesscases voor agrarische ondernemers rond te krijgen en ontwikkelen een werkende (financiële) governance van gebiedsprocessen.

Kennisbijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig kennisbijeenkomsten waarbij we dieper ingaan op financiële vraagstukken. Zie hier wanneer de volgende kennisbijeenkomst gepland staat.

  • 17 oktober 2024 - Limburg
  • 6 maart 2025 - Drenthe 
  • 19 juni 2025 - Utrecht 
  • 16 oktober 2025 - Gelderland