Monomestvergisting en mestverwaarding

Monomestvergisting en mestverwaarding zet zich in voor onveranderd op zoek naar de beste oplossingen voor zowel grote veehouders als voor hubs/coöperaties van kleinere boeren. En dat vanuit een neutrale positie via Ekwadraat, niet gekoppeld aan een bepaalde leverancier van technieken.

De aandacht richt zich naast techniek meer op de huidige en toekomstige verdienmodellen voor de boer (via subsidies, groencertificaten, afzet van groen gas en de mogelijke toekenning van meststoffen als kunstmestvervangers). Een integrale aanpak van mest (stalaanpassing, vergisting, strippen en aanwenden van mest) kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de huidige mestproblematiek.

Monomestvergisting en mestverwaarding

Doelen

 1. Eén vergunning realiseren voor het aanpassen van een (dichte) stalvloer
 2. Borgen integrale emissie reductie d.m.v. sensoren en de Kringloopwijzer (massabalans)
 3. Verdienmodel veehouders inzichtelijk maken en optimaliseren
 4. Technische optimalisatie van de installaties
 5. Financiering van projecten mogelijk maken door ontwikkelen van verschillende financieringsmixen
 6. Monomestvergisting en mestverwaarding fasttrack pilots begeleiden
 7. Begeleiden van één succesvolle decentrale HUB
 8. Begeleiden van één succesvolle centrale HUB

Kennisbijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig kennisbijeenkomsten waarbij we dieper ingaan op stallen, mestverwaarding en monomestvergisting. Zie hier wanneer de volgende kennisbijeenkomst gepland staat.

 • 19 september 2024 - Groningen
 • 6 februari 2025 - Limburg 
 • 29 mei 2025 - Zuid-Holland 
 • 25 september 2025 - Overrijsel