Doelsturing en bodem

De provincies en sectoren hebben gezamenlijk tot doel om versnelling in de verduurzaming van de agrarische sector te bereiken. Dit Programma is gericht op het versnellen en structureel bevorderen van de ontwikkeling van juridisch houdbare innovaties op het gebied van mest en stallen, vanaf 2024 ook in relatie tot akkerbouw waar het gemengde agrarische bedrijven betreft. De tafel ‘doelsturing en bodem’ richt zich in samenhang met de andere tafels op de activiteiten die op het land plaatsvinden.

Doelsturing en bodem

Doelen

Het doel voor de komende twee jaar van de thematafel doelsturing en bodem binnen de versnellingsaanpak is om:

  • Samen te kijken naar een nieuwe vorm van beleid binnen de mestwetgeving waarmee organische meststoffen beter benut gaan worden in regionale kringlopen met minder emissies als leidend principe.
  • Verantwoording via feitelijke emissiemetingen een verruiming van nationale middelvoorschriften voor een individueel bedrijf kunnen opleveren.
  • De methodiek (mee) ontwerpen om deze feitelijke emissiemetingen ook op een regionaal niveau in te zetten om bij te dragen aan het halen van de regionale gebiedsdoelen. 

De focus binnen de thematafel ligt voor 80% op de interactie tussen beleid en praktijk, waarbij gekeken wordt welke mogelijkheden er zijn binnen de beleidskaders op nationaal niveau. Met name het vertalen van de behoeftes van beleidsmakers aan de praktijk en vervolgens inzicht creëren in de mogelijkheden vanuit de praktijk voor beleidsmakers is een belangrijk doel. Met een stoffenbalans moet het mogelijk zijn om via de maatwerkmethode meer ruimte te geven, daar wordt in de praktijk al aan gewerkt. Doelsturing is daarvoor essentieel.

Kennisbijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig kennisbijeenkomsten waarbij we dieper ingaan op doelsturing en bodem. Zie hier wanneer de volgende kennisbijeenkomst gepland staat.

  • 12 september 2024 – Noord Holland
  • 31 januari 2025 - Gelderland 
  • 22 mei 2025 - Friesland 
  • 18 september 2025 - Noord-Brabant