ECO Air Care

ECO Air Care

Het doel van dit project is om een bijdrage leveren aan de omschakeling van middel- naar doelvoorschriften: Wat dienen pluimveehouders aan te leveren om een doelvoorschriftenvergunning aan te vragen? En hoe kunnen zij vervolgens geborgd aantonen dat het afgesproken emissieplafond niet wordt overschreden?

Het ECO Air Care systeem is een ventilatie- en luchtwassingsysteem dat naast een pluimveestal wordt geplaatst. De techniek vormt een doorbraakinnovatie op het terrein van emissiereductie en klimaatbeheersing. De techniek is al praktijkrijp, daarom wordt deze techniek niet als dusdanig beproefd in dit project.

Afbeelding
ECO Air Care