KISS (Keep It Simple and Smart)

KISS (Keep It Simple and Smart)

Minimaal 50% ammoniakemissiereductie, verlagen van de methaanemissie, inzicht krijgen in de neveneffecten van onder andere management, voerrantsoen en stalklimaat op de emissiereductie tijdens de groeiperiode door real time emissiemetingen, erkenning van de maatregel door opname in bijlage V en VI van de omgevingsregeling. Werkingsprincipe van de betrokken innovaties: In het KISS project staat het verdunnen en aanzuren van de mest met een aav in de mestkelders centraal.

Afbeelding
kalveren

KISS (Keep It Simple and Smart)

Werkingsprincipe van de betrokken innovaties: In het KISS project staat het verdunnen en aanzuren van de mest met een aav in de mestkelders centraal.