Juridisch

Aan de juridische thematafel helpen we om tot doorbraken te komen in juridische vraagstukken. In concrete innovatieprojecten en in beleid en regelgeving bestaan nog de nodige juridische hordes om te nemen en de transitie naar emissiearme landbouw te realiseren. De inhoudelijke vraagstukken zijn heel divers. Ze gaan bijvoorbeeld over de juridisch borging van metingen en doelsturing op stal- bedrijfs- en gebiedsniveau. Aan de tafel helpen we overzicht te krijgen van die vraagstukken en de oplossingsrichtingen te creëren. Dat gaat om oplossingen voor inhoudelijke vraagstukken in concrete projecten. Maar ook belangrijk is het verbeteren van de processen om tot doorbraken te kunnen komen.

Juridisch

Doelen

Doelsturing is een belangrijk thema, op stal- bedrijfs- en gebiedsniveau. Daarachter schuilen allerlei vraagstukken. Bijvoorbeeld, op welke manier kunnen we op een juridisch juiste manier omgaan met de data die voortkomt uit de stalmetingen. Maar ook, op welke manier kan een koepelnorm voor het hele bedrijf worden gemaakt, zodat niet alleen stalemissies meetellen, maar alle activiteiten van het bedrijf, zoals welk voer gebruikt wordt en hoeveel beweiding plaatsvindt.

Kennisbijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig kennisbijeenkomsten waarbij we dieper ingaan op juridische vraagstukken. Zie hier wanneer de volgende kennisbijeenkomst gepland staat.

  • 9 oktober 2024 - Overijssel
  • 19 februari 2025 - Friesland 
  • 11 juni 2024 - Noord-Brabant 
  • 8 oktober 2025 - Noord-Holland