Versnellingsaanpak toont met whitepaper kansen voor vergunningverlening o.b.v. doelsturing in de Omgevingswet

Versnellingsaanpak toont met whitepaper kansen voor vergunningverlening o.b.v. doelsturing in de Omgevingswet

In opdracht van de Versnellingsaanpak emissiearme landbouw heeft KokxDeVoogd het whitepaper ‘Doelsturing met toepassing van de Omgevingswet’ geschreven, welke zich richt op een toekomstbestendige, duurzame Nederlandse landbouw, met name door innovaties in de landbouw op het gebied van stallen, mest en emissies.

Dit whitepaper houdt een pleidooi voor het ontwarren van de juridische knoop die de afgelopen jaren is ontstaan in de vergunningverlening voor de veehouderij.

Naar hun idee is dat mogelijk door anders te kijken naar het doel en de opgave en een beter gebruik van de instrumentenmix van de Omgevingswet. Die oplossingsrichting is volgens hen vrijwel per direct inzetbaar om doelen te bereiken, bedrijvigheid te behouden op locaties waar dat kan en toekomstige opgaven beter beet te kunnen pakken met minder wrijving dan er nu is. Op onderdelen vereist dat wel een optimalisering van de Omgevingswet. 

De doelgroepen voor dit whitepaper zijn wetgever, minister, gedeputeerde, wethouder, vergunningverlener, veehouder en iedere andere professional die betrokken is bij de agrarische sector en het natuur- en milieubeheer. Dit whitepaper beoogt dat alle partijen de juridische kansen die er zijn pakken. Ze zijn overtuigd dat hier mogelijkheden voor zijn, die zelfs voor het oprapen liggen.

Geïnteresseerd in de whitepaper? Klik hier om het te lezen. 

Afbeelding
Harm Borgers | Versnellingsaanpak emissiearme landbouw