ManuREsource op 20 en 21 maart a.s. in Antwerpen

ManuREsource op 20 en 21 maart a.s. in Antwerpen

De 2024 editie van ManuREsource vindt plaats op 20 en 21 maart in het Provinciehuis in Antwerpen (BE). ManuREsource wordt georganiseerd door VCM; het samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven. Op vrijdag 22 maart zijn er 3 facultatieve excursies met exclusieve locatiebezoeken aan lokale mestverwerkingsinstallaties, te weten de locatie Erfgoedlandbouw, Temse (België), 2. de locatie Sustainable Fuel Plant Group, Westdorpe Zeeland (Nederland) en 3. locatie Vervaet, Biervliet (Nederland).

ManuREsource is een internationale conferentie, die dieper ingaat op de genomen beleidsmaatregelen om de mestoverschotten het hoofd te bieden, zowel op het gebied van mestbeheer in brede zin, als meer specifiek op het gebied van mestverwerking. Deze conferentie wil een overzicht geven van de huidige ontwikkelingen en innovaties op het gebied van mestverwerkingstechnologieën en verschillende valorisatiestrategieën voor mest te verkennen, zoals energieproductie en terugwinning van voedingsstoffen.

Meer informatie over het programma vind je hier: https://www.vcm-mestverwerking.be/en/manuresource/30140/programme

Afbeelding
manuREsource