Lely Sphere

Lely Sphere

Lely Sphere is het circulaire stalsysteem voor het separeren van mineralenstromen en verwaarden van emissies. Het Lely Sphere systeem creëert drie meststromen: (1) minerale stikstof in het spuiwater van  kunstmestkwaliteit geproduceerd door de N-Capture, (2) fosfaat en organische stikstof in de vaste mest en (3) kalium in de urine in de kelder. Door het toepassen van de drie meststromen kun je beter inspelen op de behoefte van de bodem en gewassen.

Verwachte impact emissies

Ammoniakemissie
Arrow-down
77%
Afbeelding
Melkvee