Keep It Smart and Simple (KISS)

Keep It Smart and Simple (KISS)

De innovatie betreft een managementmaatregel, waarbij de mest in de mestkelder wordt verdund met aangezuurde ammoniakarme  mestvloeistof. Hiervoor is er nauwelijks tot geen investering nodig in een stal.

Verwachte impact emissies

Ammoniakemissie
Arrow-down
50-70%
Methaanemissie
Arrow-down
>50%
Geuremissie
Arrow-down
>50%
Afbeelding
kalveren