Innovatiepark de Vlier

Innovatiepark de Vlier

Innovatiepark De Vlier werkt aan een toekomstbestendige varkenshouderij vanuit het perspectief van het gebied, de maatschappij en het bedrijf. Gewerkt wordt aan het terugdringen van emissies in brede zin, het verbeteren van het stal- en leefklimaat en het creëren van transparantie naar overheid en omgeving over de werkelijk prestaties op deze gebieden.

Verwachte impact emissies

Ammoniakemissie
Arrow-down
85%
Methaanemissie
Arrow-down
>50%
Fijnstofemissie
Arrow-down
>25%
Geuremissie
Arrow-down
>50%
Afbeelding
Innovatiepark de Vlier