Collectieve monomestvergisting

Collectieve monomestvergisting

In dit innovatieproject wordt gezocht naar a) nieuwe verdienmodellen voor een emissiearme veehouderij met groen gras en biobased materials en b) manieren om via geleverde mest verwachte emissievrachten naar lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater te valideren. 

Verwachte impact emissies

Ammoniakemissie
Arrow-down
50-70%
Methaanemissie
Arrow-down
80-90%
Afbeelding
Monomestvergister