Biogas Hoge Hexel

Biogas Hoge Hexel

Het gaat hier om de grootste mono-vergister op boerderijschaal van Nederland gevoed met bedrijfseigen varkensmest, en varkensmest van vier boerderijen uit de buurt. De volgende stap is om de dunne fractie te strippen tot vloeibare kunstmest.

Verwachte impact emissies

Ammoniakemissie
Arrow-down
50%
Methaanemissie
Arrow-down
80%
Afbeelding
Biogas Hexel