Bemesten in balans

Bemesten in balans

Het project Bemesten in balans (BIB) is gericht op doelsturing in de akkerbouw, vollegrondstuinbouw en melkveehouderij, waarbij de focus ligt op het terugdringen van nitraatuitspoeling naar grondwater, zodat het maximaal toelaatbare nitraatgehalte van 50 mg NO3/l in grondwater wordt gerealiseerd. 

Afbeelding
Bemesting