Ammonia Capture Unit (ACU)

Ammonia Capture Unit (ACU)

Een stalconcept voor melkkoeien waarbij door frequente reiniging urine en mest snel wordt afgevoerd naar een kelder van waaruit de lucht verticaal wordt afgezogen via de in de roostervloer geïntegreerde luchtkamers naar een ammoniakfilter met recirculeerbaar zuur.

Verwachte impact emissies

Afbeelding
Melkvee