Technologieën voor methaanreductie: een nieuw rapport

Technologieën voor methaanreductie: een nieuw rapport

Het programma 'Integraal aanpakken' werkt aan praktische maatregelen om de emissies van ammoniak en methaan te verlagen. In het programma werken onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen. Recent heeft het programma een rapport gepubliceerd: 'milieutechnologieën in de melkveehouderij tegen klimaatverandering'.

Hier is meer informatie over het onderzoek te vinden.

Het rapport is hier te vinden.

Afbeelding
Melkvee