Spreker Paul Bleumink op symposium Versnellingsaanpak emissiearme landbouw

Spreker Paul Bleumink op symposium Versnellingsaanpak emissiearme landbouw

Tijdens het symposium Versnellingsaanpak emissiearme landbouw op 18 januari 2024 in Zwolle, lichtte Paul Bleumink namens de 6 zandprovincies toe waarom dit symposium plaatsvond en wat de status is van deze versnellingsaanpak waarin de provincies zich hebben verenigd met de veehouderijsectoren, het Innovatie Netwerk Landbouw en het Ministerie van LNV in het streven naar een emissiearme landbouw.

Bekijk hier de video van Paul Bleumink:

https://vimeo.com/906264919

Afbeelding
Paul Bleumink| Versnellingsaanpak emissiearme landbouw