Spreker Elbert-Jan Roest op symposium Versnellingsaanpak emissiearme landbouw

Spreker Elbert-Jan Roest op symposium Versnellingsaanpak emissiearme landbouw

Tijdens het symposium Versnellingsaanpak emissiearme landbouw op 18 januari 2024 in Zwolle, sprake Elbert-Jan Roest, de nieuwe voorzitter van landelijke regieorgaan over de start van het Regieorgaan 'Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij'. Hij gaf een toelichting vanuit het ministerie van LNV op het driesporenbeleid, het tijdpad voor doelvoorschriften en de inzet van sensoren/data. 

In de video hieronder gaat Elbert-Jan Roest, voorzitter van het landelijke regieorgaan in op het detecteren van doorbraakinnovaties.

Afbeelding
Elbert-Jan Roest | Versnellingsaanpak emissiearme landbouw
Externe video URL