Ons 2e symposium: ‘Versnellingsagenda Duurzame Veehouderij’ (22 juni)

Ons 2e symposium: ‘Versnellingsagenda Duurzame Veehouderij’ (22 juni)

Op 22 juni (2023) organiseerden we (INL en de Zandprovincies) ons 2e symposium. Het was een enerverende dag waarin de samenwerkende zandprovincies hun versnellingsprogramma presenteerden en waar meer dan 320 sleutelpersonen samenkwamen voor innovatie en een duurzamere veehouderij. Hier vind je een korte samenvatting, de presentaties en het het verslag

Er is eensgezindheid over wat er moet gebeuren (met bv. doelgericht beleid, ruimte voor innovatie, brede samenwerkingsverbanden etc.), maar ook dat naast technische - er ook juridische vraagstukken liggen die niet eenvoudig worden opgelost.

De gegeven presentaties en het verslag kunt u onderaan dit artikel (bij 'downloads') downloaden. 

Afbeelding
Bijeenkomst den Bosch groot

Meer dan 320 sleutelpersonen voor innovatie en de verduurzaming van de veehouderij kwamen bij elkaar om een goede start te geven aan de eerste 31 praktijkpilots vanuit het programma van de Zandprovincies, om deze te bespreken, om samenwerking te verdiepen en om kennis te nemen van ontwikkelingen bij de Zandprovincies en het Rijk omwille van de verduurzaming van de veehouderij. Onderwijl lieten we de samenwerkingsagenda uit onze vorige bijeenkomst (15 februari j.l.) niet los.

Externe video URL

Zoals ons nu gewoon is kwamen we eerst plenair bij elkaar om de algemene lijnen met elkaar te delen om dan vervolgens in deelsessies met elkaar verder te spreken. 

Plenair werd gesproken over de inzet van innovatie voor een duurzame veehouderij vanuit het perspectief van de Provincie Noord-Brabant (gedeputeerde Elies Lemkes-Straver), de versnellingsagenda stallen, mest en emissies van de Zandprovincies (Paul Bleumink), de veehouderijsector (Ruud Tijssens), de samenwerkende Zandprovincies (Bert Ravelli), LNV (Eelco Ronteltap) en het innovatienetwerk Landbouw (Xander Pieterse). Vanuit de zaal spraken een aantal veehouders die zich hard maken voor de verduurzaming van hun bedrijf, maar ondanks alles (nog) niet door het vergunningsproces heen komen. Hier ligt een uitermate urgent maar ook hardnekkig vraagstuk waar het Rijk en de  Zandprovincies hard aan werken. Dit werd verder besproken in deelsessie 1  (werken aan perspectief met de inzet van data en sensoren) en deelsessie 5 met het hiervoor opgezette netwerk van juridisch specialisten. 

Vervolgens werden de deelsessies gehouden:

  1. Innovatieve stalsystemen en sensoren met de presentaties van Chris van Naarden & Iris Raaijmakers (LNV)Albert Winkel (WUR)Victor van Wagenberg (Vencomatic) en Joost van den Borne (HAS Green Academy);
  2. Mono mestvergisting en mestverwaarding met een presentatie van Sietse Draaijer (ReFerm);
  3. Bemesten in balans met Jan Roefs (NCM);
  4. Nieuwe technologie en hun uitdagingen met Xander Pieterse en Anne-Jo Smits, Jans Hoekman (OostNL) en Kevin Lagarde (InnoFlex);
  5. De juridische borging en andere vraagstukken met een netwerk van juridisch specialisten onder leiding van Harm Borgers. 

Tussen de bedrijven door konden we gesprekken aanknopen met de initiatiefnemers en projectmanagers van de eerst mogelijke 31 pilots van het Fast Track programma van de Zandprovincies en uiteraard met elkaar.  

Afbeelding
Bijeenkomst den Bosch
Downloads