Ons 1ste symposium: 'Samenwerken voor de inzet van innovatie' (15 februari)

Ons 1ste symposium: 'Samenwerken voor de inzet van innovatie' (15 februari)

Op 15 februari (2023) organiseerde we met de Zandprovincies en op initiatief van de Provincie Gelderland een bijeenkomst over samenwerking voor innovatie en een duurzame veehouderij. Het was ons 1ste symposium voor de opstart van het Innovatie Netwerk Landbouw. Hier vind je een korte samenvatting, de presentaties en een uitgebreid verslag.

Hoe kunnen we ons innovatienetwerk inrichten of versterken zodat goede oplossingen voor een duurzamere veehouderij beter en sneller hun weg vinden naar het boerenerf? Samen zochten we naar antwoorden en dit vanuit een overkoepelend perspectief en dat van de melkvee-, de kalver-, de pluimvee- en de varkenshouderij. 

Het verslag en de presentaties van die dag vind je bij 'downloads' (onderaan dit artikel). 

Afbeelding
Symposium 15 feb 2023

Met zo'n 120 sleutelpersonen verkenden we routes voor verdergaande samenwerking voor innovatie en de Nederlandse veehouderij. De problematiek is urgent en complex, maar er is al veel gaande. Dus nu, zo is de afdronk, is het van belang om te ‘verbinden, organiseren, structureren en faciliteren’ om snelheid te maken; om efficiënter en effectiever te kunnen innoveren en innovaties pasbaar in te zetten op het erf. Op deze 15e februari zetten we een eerste stap met een gezamenlijke agenda en de start van het Innovatie Netwerk Landbouw. 

Externe video URL

We begonnen het symposium door het waarom en hoe van de samenwerking van de Zandprovincies (dit is Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe) te bespreken met Bert Ravelli (Provincie Gelderland) en vervolgens met Paul Bleumink (Interprovinciale Kerngroep) in te zoemen op hun programma en de intentie om 'praktijkpilots'/ fieldlabs op te gaan zetten (de zogenoemde 'Fast Track'). Xander Pieterse (Taskforce Toekomstbestendige Stallen) gaf een presentatie over het doel van de bijeenkomst en het belang voor een samenwerkend netwerk of ecosysteem van innovatie. Het punt van vandaag: nieuwe oplossingen slagen als ze passen, maar de puzzel verandert voortdurend en dus hebben we elkaar nodig. 

Afbeelding
Samenwerking symposium 15 feb 2023

In deelsessies bespraken we het 'innovatielandschap' : wat speelt er al, wat mist er, waar liggen de kansen of uitdagingen? Hiervoor waren 5 posters gemaakt: een landkaart met het overkoepelende netwerk en  landkaarten met netwerken voor de melkvee-, varkens-, pluimvee- en kalverhouderij. Ze zijn samengesteld om ons gesprek te ondersteunen en zijn gebaseerd op een eerste bede inventarisatie. Ze zijn dus zeker niet compleet. 

We hadden niet de ruimte om over alle onderwerpen diepgaande gesprekken te voeren. Maar we kregen het netwerk bij elkaar, konden samenwerking verkennen en de belangrijke thema’s benoemen. Samen maken we werk van: 

  1. Ruimte voor innovatie: financieel, juridisch en procesmatig;

  2. Brede kennisgeneratie- en deling ook voor implementatie en opschaling; 

  3. Het borgen voor vergunningverlening en voor het behalen van beloofde resultaten; 

  4. Het verbinden van gebiedsgerichte-, regionale- en landelijke ontwikkelingen. 

Uiteraard, vind het echte werk in de tijd tussen dit soort bijeenkomsten plaats. Laten we elkaar gaandeweg regelmatig opzoeken om verdere samenwerking te verkennen en te verdiepen.   

Afbeelding
Symposium 15 feb Jan Workamp