Nieuw rapport : werkbare milieutechnologieën voor methaanreductie in bestaande stallen

Nieuw rapport : werkbare milieutechnologieën voor methaanreductie in bestaande stallen

Verschillende onderzoekers van Wageningen University & Research hebben onderzoek gedaan naar diverse combinaties van technieken om methaanemissie uit mest te verminderen. Het doel was om te komen tot werkbare oplossingen voor bestaande melkveestallen. Op de site van Integraal Aanpakken vind je een samenvatting van het rapport.

De volgende technieken worden besproken:

  • Mest koelen;
  • Mest scheiden (en dikke fractie gecontroleerd composteren);
  • Mest mixen met lucht;
  • Primaire scheiding en vaste mest.

De combinaties van maatregelen zijn niet alleen beoordeeld op hun technische potentie, maar op alle relevante aspecten. Daarbij is bekeken of technieken makkelijk zijn in te passen in de bedrijfsvoering, bedrijfseconomische haalbaarheid, en of er geen negatieve effecten zijn op ammoniak- en andere broeikasgasemissies, koe-gezondheid en dierenwelzijn of de gezondheid van veehouders en omwonenden. 

Afbeelding
Methaanreductie rapport