Magazine 'Methaan uit mest' beschikbaar

Magazine 'Methaan uit mest' beschikbaar

In het Netwerk Praktijkbedrijven werkt men aan het verlagen van ammoniak- en methaanemissie in de melkveehouderij. Hierbij wordt gekeken naar de toepassing van bestaande en nieuwe management maatregelen in de praktijk. Kennis hierover heeft het netwerk samengebracht in het magazine 'Methaan uit mest'. 

Hier is het magazine te vinden!

Afbeelding
stal met koeien