Total Circular Farm

Total Circular Farm

Doelstelling: Optimaliseren en valideren van een emissiearm systeem voor de varkenshouderij, zowel in bestaande als nieuwe stallen. Het systeem draagt bij aan een forse reductie van broeikasgassen, ammoniak en geur.

Afbeelding
Varkens