Symposium: innovatie voor een duurzame veehouderij (met de Zandprovincies)

Symposium: innovatie voor een duurzame veehouderij (met de Zandprovincies)

t/m
theater Buitensoos, Stationsplein 1, Zwolle

In navolging van onze symposia van februari en juni in 2023, organiseren we met de Zandprovincies, het Ministerie van LNV en de veehouderijsectoren een volgende bijeenkomst op 18 januari 2024 in Zwolle. Hieronder vindt u meer informatie over dit symposium. Ook kunt u zich gratis aanmelden via deze link.

Symposium: innovatie voor een duurzame veehouderij (met de Zandprovincies)

Afbeelding
Sfeer impressie symposium 22 juni

De veehouderij en akkerbouw staan voor de opgave om emissies te reduceren en integraal te verduurzamen. De ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën en managementmaatregelen zijn daarbij essentieel. Met een aantal fasttrack pilots werken provincies en de sector samen aan innovatie. Tijdens het symposium van 18 januari van Het Innovatie Netwerk Landbouw, De 6 Zandprovincies, de veehouderijsector en het Ministerie van LNV gaan we in op de ontwikkelingen die er zijn en bespreken we samen wat nog meer nodig is.